PÝihlŠsit
Uěivatelskť jmťno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit ķŤet]


PoslednŪ pÝŪspžvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na str√°nk√°ch. info o √ļprav√°ch...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
P√łetaktov√°n√≠ a podtaktov√°n√≠ - V√Ĺkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


01/04/20

Anketa


Pro zobrazenŪ ankety musŪte bżt pÝihlŠöeni!Reklama

Vysv√¨tlen√≠ n√¨kter√Ĺch pojm√Ļ u Android telefon√Ļ. (p√łi flashov√°n√≠, taktov√°n√≠...)

Kategorie: software
Datum pÝidŠnŪ: 15-04-2012 20:27:25

Root:
Root je term√≠n p√łevzat√Ĺ z Linuxu a ozna√®uje syst√©mov√©ho superuŇĺivatele. Ten m√° neomezen√Ĺ p√ł√≠stup ke vŇ°em sou√®√°stem softwaru telefonu. Je to obdoba spr√°vce syst√©mu, jak ho zn√°te z desktopov√Ĺch Windows. Ve v√Ĺchoz√≠m nastaven√≠ telefonu m√°te pr√°va prost√©ho uŇĺivatele a v√°mi staŇĺen√© aplikace rovn√¨Ňĺ. Nemohou nap√ł√≠klad manipulovat s informacemi na syst√©mov√©m odd√≠lu, a jakkoliv tak ovliv√≤ovat vlastnosti cel√©ho syst√©mu.
A proto je pot√łebn√Ĺ pro spuŇ°t√¨n√≠ n√¨kter√Ĺch aplikac√≠, aby m√¨li p√ł√≠stup ke zm√¨n√°m v syst√©mu. Po √ļsp√¨Ň°n√©m rootnut√≠ telefonu se zobraz√≠ mezi aplikacema ikonka - nej√®at√¨j s obr√°zkem Androida nebo lebky, pop√ł√≠pad√¨ obdobn√Ĺ obr√°zek, s n√°zvem "superuser". P√łi spuŇ°t√¨n√≠ aplikace, kter√° vyŇĺaduje root telefonu, se v√°m zobraz√≠ dialogov√© okno superuser √ļ√®tu pro povolen√≠. Root se d√° prov√©st v√≠cero zp√Ļsoby. PouŇĺ√≠t PC sofware (Oneroot, Superoneclick aj. - Eclair a Froyo), nebo flashnut√≠m kernelu (j√°dra) kter√Ĺ uŇĺ root obsahuje (u Gingerbread)

UnRoot:
Odstran√¨n√≠ Rootu z telefonu. D√¨la se opa√®n√Ĺm procesem neŇĺ samotn√Ĺ Root. Pro Eclair a Froyo PC software (Oneroot, Superoneclick aj.) U Gingerbread flashnut√≠m origin√°l Kernelu.

Bootloader:
Nebo-li Zavad√¨√®. Jedn√° se defakto o samostatn√Ĺ program prim√°rn√¨ slouŇĺ√≠c√≠ ke spuŇ°t√¨n√≠ neboli zaveden√≠ opera√®n√≠ho syst√©mu po spuŇ°t√¨n√≠ za√ł√≠zen√≠. P√łesn√¨ji √łe√®eno k nahr√°n√≠ j√°dra OS do opera√®n√≠ pam√¨ti. Je to "low-level" k√≥d, kter√Ĺ √ł√≠k√° telef√≥nu jak se zapnout a naj√≠t systemov√Ĺ kernel. Bootloader obvykle b√Ĺva na z√°kladn√≠ desce ve st√°l√© pam√¨ti. V√¨tŇ°ina modern√≠ch zavad√¨√®√Ļ vŇ°ak zvl√°d√° mnoho dalŇ°√≠ch funkc√≠.  Krom√¨ p√łed√°n√≠ parametr√Ļ opera√®n√≠mu syst√©mu, r√Ļzn√Ĺch test√Ļ a dalŇ°√≠ch funkc√≠ n√°pomocn√Ĺch p√łi hav√°rii OS pat√ł√≠ mezi nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ funkci mobiln√≠ch zavad√¨√®√Ļ smaz√°n√≠ a nahr√°n√≠ nov√© ROM. Pokud m√°te zavad√¨√® odem√®en√Ĺ, lze se do n√¨j dostat tak, Ňĺe p√łi zap√≠n√°n√≠ telefonu p√łidrŇĺ√≠te n√¨jakou kombinaci kl√°ves (Troj hmat). Tuto kombinaci m√° vŇ°ak kaŇĺd√Ĺ telefon odliŇ°nou.
 Mezi nejzn√°m√¨jŇ°√≠ alternativn√≠ zavad√¨√®e pat√ł√≠ nap√ł√≠klad ClockWorkMod Recovery. BeŇĺ√≠ jeŇ°t√¨ p√łed t√≠m, neŇĺ se telefon spust√≠.

Kernel:
Je to hlavn√≠ √®√°st vlastn√≠ho opera√®n√≠ho syst√©mu. N Kernel je z√°kladem opera√®n√≠ho syst√©mu a p√łedevŇ°√≠m zajiŇ°¬Ěuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem. Mezi jeho hlavn√≠ sou√®√°st pat√ł√≠ Drivery (ovlada√®e), kter√© za√łizuj√≠ pr√°v√¨ onu komunikaci. D√°le tak√© zajiŇ°¬Ěuje spr√°vu proces√Ļ, spr√°vu pam√¨ti, spr√°vu nap√°jen√≠, zajiŇ°¬Ěuje s√≠¬Ěov√© spojen√≠ atd. Android nepouŇĺ√≠v√° vlastn√≠ j√°dro, ale vyuŇĺ√≠v√° Linuxov√© j√°dro, standardn√¨ ve verzi 2.6.

Knihovny (Libraries):
Nativn√≠ knihovny androidu jsou naps√°ny v C/C++ a jedn√° se o z√°kladn√≠ funkce syst√©mu. Surface manager se star√° o zobrazov√°n√≠ aplikac√≠ a jejich vrstven√≠. Open GL a SGL jsou knihovny pro pr√°ci s grafikou. Open GL pro 3D grafiku a SGL pro 2D Grafiku. Media Framework slouŇĺ√≠ k pr√°ci s medi√°ln√≠mi soubory. Obsahuje nap√ł√≠klad kodeky pro r√Ļzn√© form√°ty audia a videa. SQLite slouŇĺ√≠ pro ukl√°d√°n√≠ a pr√°ci s daty. Webkit je opensource vykreslovac√≠ j√°dro pro webov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√®, FreeType se star√° o vykreslov√°n√≠ p√≠sma a SSL se star√° o Ň°ifrov√°n√≠ a zabezpe√®en√≠ p√łenosu dat. Tak√© zde najdeme z√°kladn√≠ C knihovny.

Android Runtime a Dalvik Virtual Machine:
Tato vrstva slouŇĺ√≠ prim√°rn√¨ pro b√¨h aplikac√≠. JelikoŇĺ nejsou aplikace naps√°ny v nativn√≠m k√≥du, ale v Jav√¨, nach√°z√≠ se zde Dalvik Virtual Machine, coŇĺ je aplika√®n√≠ virtu√°ln√≠ stroj, kter√Ĺ se star√° o p√łevod k√≥du ve kter√©m jsou napsan√© aplikace do nativn√≠ho k√≥du. D√Ļvod, pro√® nebyl zvolen Java VM, ale byl vyvinut vlastn√≠ virtu√°ln√≠ stroj, je p√łedevŇ°√≠m licen√®n√≠. Java VM a jeho sou√®√°sti totiŇĺ nejsou opensource. D√°le se zde nach√°z√≠ standartn√≠ Java knihovny.

Trojhmat:
Zp√Ļsob, metoda, jak se dostat do Download modu nebo Recovery modu (CWM)

Download mode (volume down & home & power):
Je to "m√≥d, reŇĺim" ve kterem lze prov√°d√¨t flash telefonu. S download modem m√ĻŇĺete pracovat nez√°visle na tom jakou m√°te Rom √®i Kernel. Tento m√≥d se vyvol√°v√° pokud pot√łebujete ud√¨lat softwarov√© z√°sahy v telefon√¨ (nahr√°vat nov√Ĺ fw/kernel/a atd). Instalace prob√≠h√° pomoc√≠ kabelu a PC sofwaru ( Odin ). P√ł√≠pona soubor√Ļ pro flashov√°n√≠ p√łes odin *.tar (*.md5)

CWM (volume up & home & power):
Vzhledov√¨ to p√łipom√≠n√° "BIOS", skryt√© menu telefonu, kde m√ĻŇĺete prov√°d√¨t n√¨kolik √ļkonu pro spr√°vu vaŇ°eho telefonu. Z√°lohovat syst√©m i cel√° data aplikac√≠, Flashovat zip soubory ne√®ast√¨ji Custom Rom, kernely.... r√Ļzn√© dopl√≤uj√≠c√≠ ud√¨l√°tka pro vaŇ°i Rom. MoŇĺnosti v CWM z√°leŇĺ√≠ na vaŇ°i verzi. (Restart, z√°lohov√°n√≠ a obnovov√°n√≠ dat a syst√©mu, flash zip soubor√Ļ, vymaz√°n√≠ Dalvik pam√¨ti, Lagfix, tweakov√°n√≠...)

ROM-FW:
Jsou nashrom√°Ňĺd√¨n√© programy, kter√© ve v√Ĺsledku tvo√ł√≠ uŇĺivatelsk√© rozhran√≠ a komfortn√¨jŇ°√≠ ovl√°d√°n√≠ telefonu. Jedn√° se o z√°kladn√≠ verzi firmwaru.

Custom Rom:
V p√łekladu "vlastn√≠ rom". I laik odvod√≠, Ňĺe se bude jednat o r√Ļzn√© do√ļpravy z√°kladn√≠ch romek. Vesm√¨s se jedn√° o dolad√¨n√≠ uŇĺivatelsk√Ĺch moŇĺnost√≠, celkov√©ho nebo √®√°ste√®n√©ho vzhledu Rom, p√łid√°n√≠ uŇĺivatelsk√Ĺch aplikac√≠ a podobn√¨. Custom Rom vol√≠me vŇĺdy podle z√°kladn√≠ Rom. Pokud m√°m Rom, nebo-li FW XXJVP tak budu hledat a instalovat Custom Rom pro JVP.

Deodexed ROM:
M√ĻŇĺe se zasahovat do √®ehokoliv, takov√° Rom bude vŇĺdy pracovat s vaŇ°imi zm√¨nami. Instalace aplikac√≠, m√¨n√¨n√≠ themat a podobn√¨.

Odexed ROM:
Nem√ĻŇĺe se nic m√¨nit, p√łid√°vat systomeve vecicky, m√¨nit themata, mozna nemusi spravne fungovat ani custom rom (pokud neni i pro odexed verzi )

Lagfix:
MoŇĺnost kter√° odstra√≤uje l√°gov√°n√≠ telefonu (trh√°n√≠ p√łi p√łech√°zen√≠ mezi obrazovkami aj.) Lagfix se p√łev√°d√≠ z tov√°rn√≠ho RFS ozna√®en√≠ na EXT4. Jin√Ĺmi slovy to zrychl√≠ p√łechody. Pohyby jsou pak plynulejŇ°√≠. P√łed flashov√°n√≠m Custom Rom √®i Kernelu se doporu√®uje lagfix vypnout a po t√© zapnout.

Modem:
Samostatn√° √®√°st Rom, kter√° m√° jedin√Ĺ √ļkol a to starat se o GSM vol√°n√≠ a GPS. ( kvalita hovor√Ļ, rychlost p√łipojen√≠ k GSM s√≠ti, s√≠la sign√°lu, v√ĹdŇĺ baterie apod.

EFS:
Jedn√° se o syst√©mov√© soubory ve sloŇĺce. Obsahuje d√ĻleŇĺit√© informace o telefonu. Nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ z nich je z√łejm√¨ IMEI a Product Code. Po zakoupen√≠ telefonu se doporu√®uje tuto sloŇĺku z√°lohovat pro pozd√¨jŇ°√≠ n√°vraty do p√Ļvodn√≠ho stavu. Pro√®? protoŇĺe flashov√°n√≠m neofici√°ln√≠ch fw se tato sloŇĺka p√łepisuje. V servisu by tak poznali, Ňĺe v telefon√¨ prob√¨hli neŇĺ√°douc√≠ √ļpravy (ztr√°ta z√°ruky). Z√°lohov√°n√≠ pomoc√≠ t√łeba Root Explorer aplikace t√łeba do po√®√≠ta√®e.

CSC (country sales code):
Jedn√° se o ozna√®en√≠ k√≥du zem√¨ pro kterou byl telefon vyexpedov√°n. Stejn√¨ jako Product code bude slouŇĺ√≠ k tomu, aby mohli aplikace jednoduŇ°e zjistit ve kter√© zemi se nach√°z√≠ dan√Ĺ telefon a podle toho nab√≠zet nastaven√≠, dalŇ°√≠ aplikace, dle zvyklost√≠ dan√©ho regionu √®i zem√¨. T√łeba bez XEZ lokalizace coŇĺ je ozna√®en√≠ pro √ąR V√°m nep√Ļjde do klasick√© kl√°vesnice nastavit √®esk√° T9. I kdyŇĺ t√łeba u smartfon√Ļ Samsung to t√łeba neplat√≠. Flashuje se v√¨tŇ°inou p√łes Odin. P√ł√≠pona souboru *.tar (*.md5). Ale u Samsungu sta√®√≠ na kl√°vesnici telefonu vy¬Ěukat *#272*IMEI# kde IMEI je vaŇ°e √®√≠seln√© IMEI, potvrdit, zvol√≠me CSC a hotovo! POZOR, provede se hard reset - vymaŇĺe veŇ°ker√© aplikace a data!

Odin:
Jde o software na po√®√≠ta√®i pomoc√≠ kter√©ho se flashuj√≠ veŇ°ker√© FW a Kernely v Download Modu telefonu. P√ł√≠klad: Nahrajete si ofiko FW gingerbread 2.3.3 a budete cht√≠t jin√Ĺ kernel, vylepŇ°en√Ĺ na stejno verzi fw. Pomoc√≠ Odinu ho tak donahrajete. P√łep√≠Ň°e se a m√°te jin√Ĺ kernel.

Custom Rom verze WIPE:
P√łi flashov√°n√≠ vymaŇĺe vŇ°echny aplikace z telefonu a nahrad√≠ sv√Ĺmi.

Custom Rom verze NO WIPE:
P√łi flashov√°n√≠ ponech√° st√°vaj√≠c√≠ aplikace a data v telefonu a vlastn√≠, kter√© ma nav√≠c k tomu doflashuje.

BusyBox:
Jde o sestavu kapacitn√¨ velmi mal√Ĺch jednoduch√Ĺch utilitek, zaloŇĺen√Ĺch na Linuxu, kter√© podporuj√≠ pr√°ci s telefonem. BusyBox se spouŇ°t√≠ do pam√¨ti p√łi bootu jeŇ°t√¨ p√łed spuŇ°t√¨n√≠m kernelu.
Zkus√≠m jinak: je to p√ł√≠kazov√° √ł√°dka, kter√° integruje do sebe v√≠ce utilit a v√Ĺsledek je menŇ°√≠ a okleŇ°t√¨n√¨jŇ°√≠. KdyŇĺ je m√°lo m√≠sta nebo m√°lo pam√¨ti, tak se √®lov√¨k spokoj√≠ s okleŇ°t√¨n√Ĺmi v√¨cmi. PouŇĺ√≠v√° se hlavn√¨ do r√Ļzn√Ĺch mal√Ĺch krabi√®ek - rout√ł√≠k√Ļ, set-top-box√Ļ, mobil√Ļ a pak do initramdisk√Ļ v√¨tŇ°iny distribuc√≠, aby byl initramdisk rozumn√¨ mal√Ĺ.

Zipaligned:
S zipaligned aplikacemi pracuje android rychleji.. je to n√¨co jako "vypatchov√°n√≠" aplikac√≠..Aplikace tak maj√≠ menŇ°√≠ spot√łebu RAM p√łi jejich spouŇ°t√¨n√≠. V glob√°lu to znamen√°, Ňĺe syst√©m m√° v√≠ce prostoru vyuŇĺ√≠t volnou Ram k jin√Ĺm operac√≠m. Syst√©m m√° tak tendenci b√Ĺt sviŇĺn√¨jŇ°√≠ a zvl√°dat v√≠ce informac√≠ b√¨hem jedn√© procedury.

Tweaks:
S tweaks pracuje telefon rychleji na z√°klad√¨ dan√©ho typu tweaku.. Jsou tweaks na vylepŇ°en√≠ v√ĹdrŇĺe baterie na √ļkor rychlosti, a zas na vylepŇ°en√≠ rychlosti na √ļkor baterie.

IMEI:
Je v podstat√¨ identifika√®n√≠ √®√≠slo telefonu ...KaŇĺd√Ĺ telefon m√° svoje vlastn√≠ IMEI √®√≠slo a m√¨nit ho je protiz√°konn√©. To se t√Ĺk√° kraden√Ĺch telefon√Ļ. Ps: IMEI se nach√°zi ve sloŇĺce EFS. Zjist√¨n√≠:*#06#

Product Code:
Product Code obsahuje informace o tom, ve kter√© lokalit√¨, zemi se telefon nach√°z√≠. √ąasto se m√¨n√≠ s flashov√°nim r√Ļzn√Ĺch custom ROMek...Proto je dobr√© po koupi telefonu si ho z√°lohovat pro pozd√¨jŇ°√≠ obnoveni (kv√Ļli lokalizaci telefonu). Ps: Product Code se nach√°z√≠ ve sloŇĺce EFS.
ZjiŇ°t√¨n√≠ 1:
-p√łipojit telefon k pc kabelem.
-nab√≠dka start>spustit>regedit>n√°sledn√¨ je pot√łeba se proklikat touto cestou HKEY_Current_User>Software>Samsung>Kies>DeviceDB>1 a zde je t√łeba naj√≠t poloŇĺku ProductCOde. Bude ve form√°tu GT-I9000HKD*** kde m√≠sto hv√¨zdi√®ek, tj. posledn√≠ t√łi znaky, ur√®uj√≠ product code.
ZjiŇ°t√¨n√≠ 2:
*#272*tv√Ļj_IMEI#

OC/UC/OV/UV:
Je to ozna√®en√≠ u kernel√Ļ, kter√© √ł√≠k√° Ňĺe je moŇĺn√© tento kernel taktovat nahoru, √®i dol√Ļ. Dopl√≤uj√≠c√≠ aplikace pro zm√¨nu taktu je t√łeba aplikac√≠ k tomu ur√®en√Ĺch: SetCPU, Pimp My CPU, ... (jen u kernel√Ļ, kter√© taktov√°n√≠ podporuj√≠)
OC - Over Clock-p√łetaktov√°n√≠
UC - Under Clock - podtaktování
OV - Over Voltage - nastaven√≠ vyŇ°Ň°√≠ho nap√¨t√≠ na procesoru nebo grafice
UV - Under Voltage - podvoltovaní

Na m√©m taktovan√©m SAMSUNG GALAXY NOTE m√°m nap√ł√≠klad procesor nataktov√°n na maxim√°ln√≠ frakvenci 1616MHz a p√łi tom je kv√Ļli stabilit√¨ nap√¨t√≠ na procesoru o 50mV v√¨tŇ°√≠, a v reŇĺimu STAND BY (pohotovostn√≠ reŇĺim, displej vypnut√Ĺ), b√¨Ňĺ√≠ procesor m√≠sto na p√Ļvodn√≠ch 200MHz pouze na 50MHz s nap√¨t√≠m o 50mV niŇĺŇ°√≠m, √®√≠mŇĺ jsem dos√°hl spot√łeby baterie cca 1% za 1,25 hodiny !!!

Wipe cache:
Doporu√®uje se pouŇĺ√≠t v√Ĺmaz cache p√łi p√łechodu na jiny fw, i refhlash. Jde o odd√≠l vyrovn√°vac√≠ pam√¨ti.

Wipe Dalvik cache:
Je speci√°ln√≠ odd√≠l, kam se ukl√°d√° spustiteln√Ĺ k√≥d aplikac√≠, kter√© jsou napsan√© v Java. Pokud nainstalujete novou aplikaci a poprv√© spust√≠te, uloŇĺ√≠ se do dalvik cache a pak se spouŇ°t√≠ uŇĺ jen odtud. To m√ĻŇĺe n√¨kdy d√¨lat probl√©my p√łi upgradech ROM. Proto se doporu√®uje ji vŇĺdy pro jistotu vymazat.

Procesor:
Ve zkratce - ARMv6 jsou starŇ°√≠ procesory, ARMv7 maj√≠ nov√¨jŇ°√≠ modely (v√®etn√¨ Galaxy S2, NOTE...). Procesory maj√≠ jeŇ°t√¨ p√łesn√¨jŇ°√≠ zna√®en√≠.
Samsung pouŇĺ√≠v√° vlastn√≠ Hummingbird, Snapdragony jsou jednoj√°drov√© ostatn√≠ch zna√®ek (nap√ł. HTC), nov√¨ji se pouŇĺ√≠vaj√≠ dvouj√°drov√© - Tegra u ostatn√≠ch, Exynos u Samsungu.

Grafické èipy:
Druh√° √®√°st term√≠n√Ļ jsou grafick√© √®ipy. Samsungy maj√≠ PowerVR (PowerVR SGX540), NOTE m√° MALI400 MP4 (√®ty√łj√°drov√° grafika). Adreno jsou ostatn√≠ zna√®ky. Dvouj√°drov√© maj√≠ zas jin√© (pov√¨tŇ°inou ta Tegra - coŇĺ je sada procesoru i grafick√©ho √®ipu).
KomentŠÝe

éŠdnť komentŠÝe

PodpoÝte nŠs...

NejnovžjöŪ ŤlŠnky

Online Uěivatelť
Nikdo nenŪ Online

SociŠlnŪ sŪtž
CZIN.eu
servis, opravy, ķpravy HW, PC, lokalizace vżv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svojŪ strŠnku

VytŪěenŪ serveru
1.4021 %
1.4021%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vżvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluěby
opravy fototechniky digitŠlnŪ a analogovť
ŤiötžnŪ DSLR snŪmaŤý
vżvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikacŪ
obnova dat
opravy, ķpravy PC,telefoný a elektroniky
provozovŠnŪ serverý, datacenter
konzultace
I»: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vżvoj: jan.krumpholc@krush.cz