[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/07/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Pøipomínky, námìty, informace > Chyby na stránkách. info o úpravách...

Nachzte se:  Frum / Pøipomínky, námìty, informace / Chyby na stránkách. info o úpravách...
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 16.12.2013 13:15:10(Ped 342 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Aèkoliv se mì samotnému reklamy nelíbí, byl jsem donucen je nacpat na rùzná místa.
On totiž ten hosting nìco stojí, vývoj a práce...
No ale aby jste nepøišli zkrátka, dìlám k´d tak, že kdo nìco pøispìje na vývoj, tomu se reklama zobrazovat nebude (èili klasický Android model). Pro bližší informace mì neváhejte kontaktovat.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 01.03.2013 19:54:31(Ped 383 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Detekován problém s hodností uživatele u komentáøù èlánkù.

EDIT: - opraveno

Naposledy upravil Albedo dne 01.03.2013 20:47:21
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 01.03.2013 14:09:15(Ped 383 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Neustále experimentuji s pøidáváním alb a jednostlivých fotek z galerie na Facebook, nicménì to poøád trošku hapruje.
- no Facebook je jediná vìc které dost dobøe nerozumím :-D

Všiml jsem si že po aktualizacích IE se zase zobrazují odrážky do panelu informací o uživateli.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.02.2013 01:32:27(Ped 384 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


 • Upraveno zobrazováníposledních komentáøù u torentù a novinek v administraci serveru.
 • Opraveno zobrazení autora komentáøe.
 • Funkèní rychlé odkazy pro editaci a smazání.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
 • Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 26.02.2013 22:14:39(Ped 384 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Zprovoznìny komentáøe u jednotlivých èlánkù,
  zatím se ale nelogují do seznamu naposledy pøidaných komentáøù v administraci serveru.

  Naposledy upravil Albedo dne 26.02.2013 22:28:57
  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 26.02.2013 01:55:11(Ped 384 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Poupravena galerie
  - pøidán histogram
  - úpravy výpisu EXIF informací
  - test bannerù a tématických efektù

  Z dùvodù zjednodušení kódu a pádùm jednotlivých uživatelù pøi zmìnì nìkterých témat zavedeno jediné, univerzální téma, které se bude dále vyvíjet a vylepšovat.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 03.06.2012 01:36:35(Ped 422 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Provedeny menší úpravy pro zapoèítávání statistik z galerie a pro lepší pøehlednost souhrnných tabulek.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 03.06.2012 01:35:37(Ped 422 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Zprovoznìna fotogalerie. Vzhledem k zamezení pøetìžování announce je pro vkládání fotek nutno se zvl᚝ registrovat na ní. Pøedpokládá se, že nìkteøí uživatelé chtìjí pøístup pouze do galerie, psát komentáøe....  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 07.05.2012 15:18:36(Ped 426 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Po pøidání pøíspìvku je již všechno v poøádku. Stránka se aktualizuje, a námi vložený pøíspìvek se zobrazí pøehlednì jako první.

  Naposledy upravil Albedo dne 07.05.2012 15:19:40
  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 07.05.2012 13:50:12(Ped 426 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Fórum se již zobrazuje sestupnì. Nejnovìjší pøíspìvky jsou zobrazeny jako první.

  Zatím ještì po pøidání pøíspìvku skoèí na poslední stránku vlákna, ale na nápravì se již pracuje.

  V Opeøe, WIN7 a rozlišení 1680 x 1050 je ve vzhledu TWILIGHT vše zobrazeno správnì.

  Naposledy upravil Albedo dne 07.05.2012 13:54:06
  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  viva80DonatedVloeno 07.05.2012 13:16:03(Ped 426 tdny)


  Uploadovno: 0.00 B
  Staeno: 0.00 B
  Pspvk: 4

  Ratio: ---
  Nachz se v: Czech Republic


  :warn Ve vzhledu Twilight se zobrazují odrážky v panelu uživatele a ne v tìle pøíspìvku. Navigace je špatnì vycentrovaná.:warn  Bylo by vhodné zmìnit pøidávání pøíspìvkù tak, aby byl nejnovìjší umístìn nahoøe, to rolování mì jednou zabije:P.  Prosím opravit, dìkujíí   :)

  Naposledy upravil viva80 dne 07.05.2012 13:21:32


  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 07.05.2012 12:59:49(Ped 426 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Statistika pøístupù je funkèní. Postupnì do ní pøibudou ještì další statistiky a údaje.

 • Opraven problém s nesouhlasící barvou legendy a grafu.
 • Napsaná nová funkce pro správné kódování textù v grafické knihovnì GDI, která je využita pro kreslení grafù.
 • Tabulky zarovnány.
 • Stránky se již zobrazí kompletnì a korektnì  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
 • Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 05.05.2012 09:43:08(Ped 426 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Odlaïování vlastních skriptù pro statistiku pøístupù. Admini a moderátoøi tuto sekci najdou v levém Navigaèním Menu.

  Zobrazení je prozatím znaènì neodladìné, nesouhlasí barvy legendy a grafù. Problémy s fontem, se zarovnáním tabulek. Chyby pøi pokraèování naèítání pravé strany stránky. :?

  Naposledy upravil Albedo dne 05.05.2012 09:49:44
  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 16.04.2012 12:03:06(Ped 429 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Zjištìn problém s uložením dlouhých názvù vláken na fóru.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 02.04.2012 14:50:46(Ped 431 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Pøidána sekce Vývoj & pøeklady. Momentálnì pokraèují práce na zaøazení této sekce do redakèního systému.

  Omlouvám se za pøípadné chvilkové výpadky  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 28.03.2012 21:12:56(Ped 431 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Malé úpravy v databázích a optimalizace kódu.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 26.03.2012 18:08:38(Ped 432 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Vzhledem k množství SPAMBOTÙM registrovaných na stránkách zprovoznìno ovìøení uživatele emailem.  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
  Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 19.02.2012 12:05:57(Ped 437 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


  Poupraveny vzhledy
 • ve vzhledu "Vesmír" opraveno zobrazení záhlaví tabulky fópra
 • ve vzhedu "Twilight" upraveno zobrazení tabulek  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
 • Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 19.02.2012 03:45:39(Ped 437 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


 • v pravé èásti stránky vytvoøeno zobrazení 3 naposledy pøidaných èlánkù

  Naposledy upravil Albedo dne 19.02.2012 03:46:01
  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
 • Report This Post Go to the top of the page
   
  AlbedoDonatedVloeno 19.02.2012 02:27:05(Ped 437 tdny)
  Nejvyšší z nejvyšších


  Uploadovno: 1.33 GB
  Staeno: 579.22 MB
  Pspvk: 149

  Ratio: 2.35
  Nachz se v: Czech Republic


 • provozuschopnì odladìna sekce "Èlánky"  Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
  Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
 • Report This Post Go to the top of the page
   

  << Pedchoz  1 2 3   Dal >>

  Uzameno
  Psan v tomto fru nemte povoleno.

  Podpote ns...

  Nejnovj lnky
  Recenze fotoknihy od Saal Digital
  - [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

  Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
  - [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

  Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
  - [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


  Online Uivatel
  Nikdo nen Online

  Sociln st
  CZIN.eu
  servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
  KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

  Propagujte i svoj strnku

  Vyten serveru
  4.1971 %
  4.1971%


  Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
  -|- Krumpholc Software&Hardware -|-
  -|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
  Jan Krumpholc
  fotograf, fotosluby
  opravy fototechniky digitln a analogov
  itn DSLR snma
  vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
  obnova dat
  opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
  provozovn server, datacenter
  konzultace
  I: 03119980
  Krumpholc Software&Hardware -|-
  -|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz